Zastoupení a poradenství v exekučním řízení

  • Naše klienty zastupujeme při jednání s exekutorem, věřiteli a dalšími institucemi při exekučním řízení
  • Vše na základě plné moci
  • Zastupujeme klienty, kteří se dostali do pozice dlužníka, neznají zákony a exekuční řízení, neví jak postupovat při jednání s exekutory