Vymáhání pohledávek

Poskytujeme služby v oblasti správy pohledávek, prostřednictvím mimosoudního vymáhání a exekucí.

Pohledávky našich klientů (fyzické i právnické osoby) řešíme exekučním řízením - získáváme podklady k exekucím (exekuční tituly), zajistíme veškeré úkony související s nařízením exekucí a zastupujeme klienty.

V průběhu exekučního řízení jejich dlužníka. Nabízíme také poradenství v oblasti exekučního řízení a kompletní servis. Pohledávky také odkupujeme.

  • Identifikujeme majetek dlužníka
  • Zajistíme rychlý a hladký průběh exekuce
  • Zastoupíme Vás při jednání s institucemi, věřiteli, dlužníky i exekutory